MVO

Staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Samen met onze leveranciers werken wij aan een schone en veilige werk en leef omgeving. De stoel die u hierboven ziet, is bijvoorbeeld gerecylced van gebruikte PET-flessen. Wij hebben respect en aandacht voor onze omgeving en vinden het heel normaal om bij te dragen aan het milieu. Hieronder leest u een aantal acties die wij doen om onze doelstellingen op het gebied van MVO te halen.

Samenleving

FurniWorks Projectinrichting steunt diverse lokale maatschappelijke initiatieven.
Dit vindt plaats in diverse vormen. 

Milieu

FurniWorks zorgt op verantwoorde wijze voor het afvoeren van oud meubilair en transportverpakkingen. Hiervoor hebben we diverse partners die dit met ons samen verzorgen.

Samenstelling assortiment

Bij het samenstellen van ons assortiment kijken wij niet alleen naar het groene assortiment. We kiezen heel bewust voor producten welke via recycling kunnen bijdragen aan de productie van weer nieuwe producten zoals de stoel op de foto.